search.ch
search.ch

Map: Bätterkinden, Bubenbergstr. 13

Map | Aerial     Original size | Print-optimized clipping
Notes
Map: Bätterkinden, Bubenbergstr. 13

Bubenbergstr. 13

Bätterkinden

Shown symbolsShown symbols
1 Bus Bätterkinden, Kreuz
2 Bus Bätterkinden, Krone
3 Roadworks
4 Parking lot
5 Railway Bätterkinden
6 Bus Bätterkinden, Bahnhof