search.ch
search.ch

Carte: Bern, Altenbergstr. 8

Notes
Carte: Bern, Altenbergstr. 8

Altenbergstr. 8

Bern

Symboles montrésSymboles montrés
1 Parking couvert
2 Parking BSM 15
3 Parking
4 Parking
5 Bus Bern, Kasernenstrasse
6 Bus Bern, Gewerbeschule
7 Tram Bern, Viktoriaplatz
8 Parking
9 Bus Bern, Salem
10 Bus Bern, Schosshaldenfriedhof
11 Parking
12 Bus Bern, Schönburg
13 Parking
14 Parking couvert (libre) Kursaal
15 Tram Bern, Kursaal
16 Bus Bern, Galgenfeld
17 Parking couvert Salem-Spital
18 Bus Bern, Rosengarten
19 Parking
20 Bus Bern, Zentrum Paul Klee
21 Parking couvert (libre) Metro
22 Bus Bern, Bitziusstrasse
23 Bus Bern, Läuferplatz
24 Parking couvert (libre) Rathaus
25 Parking Klösterlistutz
26 Parking couvert Metro-Autopark
27 Bus Bern, Nydegg
28 Chantier
29 Bus Bern, Bärenpark
30 Bus Bern, Rathaus
31 Tram Bern, Zytglogge
32 Bus Bern, Mühlenplatz
33 Bus Bern, Schosshalde
34 Bus Bern, Bundesplatz
35 Parking couvert (libre) Casino
36 Chemin de fer de montagne Bern Münsterplattform
36 Chemin de fer de montagne Bern Matte
37 Bus Bern, Tavelweg
38 Bus Bern, Badgasse
39 Bus Bern, Giacomettistrasse
40 Tram Bern, Ostring
41 Bus Bern, Dalmazibrücke
42 Bus Bern, Seminar
43 Bus Bern, Liebegg
44 Tram Bern, Helvetiaplatz