search.ch
search.ch

Carte: Bern, Dunantstr. 17

Notes
Carte: Bern, Dunantstr. 17

Dunantstr. 17

Bern

Symboles montrésSymboles montrés
1 Tram Bern, Burgernziel
2 Tram Bern, Brunnadernstrasse
3 Parking couvert Zentrum Wittigkofen
4 Tram Bern, Weltpostverein
5 Parking
6 Bus Bern, Petruskirche
7 Parking
8 Parking
9 Parking
10 Parking
11 Tram Bern, Wittigkofen
12 Tram Bern, Saali
13 Tram Bern, Egghölzli
14 Bus Bern, Willadingweg
15 Parking couvert
16 Bus Bern, Luternauweg
17 Bus Bern, Manuelstrasse
18 Bus Muri b. Bern, Villette
19 Bus Bern, Elfenau
20 Parking couvert Marktplatz
21 Tram Muri bei Bern
22 Parking couvert Sternen Muri