search.ch
search.ch

Carte: Bern, Münstergasse 2

Notes
Carte: Bern, Münstergasse 2

Münstergasse 2

Bern

Symboles montrésSymboles montrés
1 Parking
2 Bus Bern, Salem
3 Bus Bern, Henkerbrünnli
4 Parking
5 Bus Bern, Schönburg
6 Parking couvert (libre) Kursaal
7 Tram Bern, Kursaal
8 Bus Bern, Galgenfeld
9 Parking couvert Salem-Spital
10 Bus Bern, Rosengarten
11 Parking Schützenmatte
12 Bus Bern, Bollwerk
13 Parking couvert (libre) Bahnhof
14 Parking
15 Parking couvert (libre) Metro
16 Bus Bern, Läuferplatz
17 Parking couvert (libre) Rathaus
18 Parking Klösterlistutz
19 Parking couvert Metro-Autopark
20 Bus Bern, Hauptbahnhof
21 Train Bern
22 Parking Kurzparking PostParc
23 Bus Bern, Nydegg
24 Bus Bern, Bärenpark
25 Tram Bern, Bärenplatz
26 Tram Bern, Bahnhof
27 Bus Bern, Rathaus
28 Tram Bern, Zytglogge
29 Bus Bern, Mühlenplatz
30 Bus Bern, Schosshalde
31 Chantier
32 Bus Bern, Bundesplatz
33 Parking couvert (libre) Casino
34 Chemin de fer de montagne Bern Matte
34 Chemin de fer de montagne Bern Münsterplattform
35 Bus Bern, Tavelweg
36 Tram Bern, Hirschengraben
37 Bus Bern, Badgasse
38 Chemin de fer de montagne Bern (Marzilibahn)
39 Parking couvert (libre) Mobiliar
40 Chemin de fer de montagne Bern Marzili
41 Bus Bern, Dalmazibrücke
42 Bus Bern, Seminar
43 Bus Bern, Liebegg
44 Tram Bern, Helvetiaplatz
45 Parking Campus
46 Bus Bern, Egelsee
47 Bus Bern, Marzilistrasse
48 Tram Bern, Luisenstrasse
49 Tram Bern, Burgernziel
50 Tram Bern, Brunnadernstrasse