search.ch
search.ch

Carte: Bern, Wasserwerkgasse 20

Notes
Carte: Bern, Wasserwerkgasse 20

Wasserwerkgasse 20

Bern

Symboles montrésSymboles montrés
1 Parking couvert (libre) Kursaal
2 Tram Bern, Kursaal
3 Bus Bern, Galgenfeld
4 Bus Bern, Rosengarten
5 Bus Bern, Bollwerk
6 Bus Bern, Kunstmuseum
7 Parking couvert (libre) Metro
8 Bus Bern, Bitziusstrasse
9 Bus Bern, Läuferplatz
10 Parking couvert (libre) Rathaus
11 Parking couvert Metro-Autopark
12 Parking Klösterlistutz
13 Bus Bern, Nydegg
14 Bus Bern, Bärenpark
15 Tram Bern, Bärenplatz
16 Bus Bern, Rathaus
17 Tram Bern, Zytglogge
18 Bus Bern, Mühlenplatz
19 Bus Bern, Schosshalde
20 Bus Bern, Bundesplatz
21 Parking couvert (libre) Casino
22 Chemin de fer de montagne Bern Matte
22 Chemin de fer de montagne Bern Münsterplattform
23 Bus Bern, Tavelweg
24 Bus Bern, Badgasse
25 Chemin de fer de montagne Bern (Marzilibahn)
26 Chemin de fer de montagne Bern Marzili
27 Bus Bern, Dalmazibrücke
28 Bus Bern, Seminar
29 Bus Bern, Liebegg
30 Tram Bern, Helvetiaplatz
31 Parking Campus
32 Tram Bern, Sonnenhof
33 Bus Bern, Marzilistrasse
34 Tram Bern, Luisenstrasse
35 Tram Bern, Burgernziel
36 Tram Bern, Brunnadernstrasse
37 Parking
38 Tram Bern, Thunplatz
39 Bus Bern, Aegertenstrasse